Ons verkiezingsprogramma

Al 15 jaar heeft Lijst Calimero een duidelijke visie: studenten komen hier om uitdagend, interessant onderwijs te volgen dat uitdaagt tot nadenken. Dat is het onderwijs dat wij voor álle RUG-studenten willen verzekeren. In ons verkiezingsprogramma lees je hoe wij de kwaliteit van het onderwijs komend academisch jaar willen verbeteren.

Onze visie

Onze visie is gebaseerd op drie thema’s: we willen verbeteren wat je studeert, hoe je studeert en waar je studeert.

Waar je studeert

Studenten moeten de mogelijkheid hebben niet alleen kennis van hun studie op te doen bij de RUG, maar ook om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. Wij geloven dat studenten dat alleen kunnen doen in een omgeving waarin uitdaging en ontspanning gebalanceerd zijn. Daarnaast moet de RUG ervoor zorgen dat ze een goede gastheer is voor alle inkomende studenten, in een snel veranderend landschap waarin internationalisering en diversiteit belangrijke onderwerpen zijn.

Onze standpunten Onze standpunten

Wat je studeert

Volgens ons is de hoofdtaak van de RUG haar studenten van hoogstaand onderwijs voorzien. Daarom is de inhoud van je onderwijsprogramma essentieel voor de waarde van je diploma.

Onze standpunten Onze standpunten

Hoe je studeert

De structuur van onderwijs heeft grote impact op de kwaliteit hiervan. Studenten moeten altijd het centrum van leren zijn. Daarnaast moet de RUG zich aanpassen aan recente ontwikkelingen en innovatief zijn in haar onderwijs.

Onze standpunten Onze standpunten

In het kort

Hoe je studeert

 • Kleinschalig onderwijs aanmoedigen
 • Maak meer gebruik van digitaal toetsen waar mogelijk
 • Meer colleges online beschikbaar
 • Anoniem toetsen
 • Een verbeterde RUG-website
 • Indoor Maps om je weg te vinden in gebouwen
 • Statistieken over de hele klas bij jouw cijfers in Nestor
 • Moedig Learning Communities aan
 • Neem meer docenten aan
 • Betere training voor student-assistenten
 • Alleen internationaliseren als het de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt
 • Docenten moeten getraind worden in C1-niveau Engels
 • Meer capaciteit voor gratis Nederlandse taallessen
 • Excellent onderwijs voor iedereen
 • Maak bachelorvakken beschikbaar voor masterstudenten
 • Stoppen mer bursaalstudenten
 • Uitspreken tegen de voorgenomen bezuinigingen van de overheid

Wat je studeert

 • Verbeter Career Services
 • Betrek het werkveld bij het curriculum en bied meer stagemogelijkheden
 • Moedig interdisciplinaire minoren aan, zoals onze nieuwe minor Retorica
 • Een goede balans tussen fundamenteel & markt-gedreven onderzoek
 • Meer promotie voor research masters
 • Geld van leenstelsel investeren in verbeteren onderwijskwaliteit
 • Goed toezicht houden op besteden leenstelselgeld

Waar je studeert

 • Stop de groei van de universiteit tot er genoeg huisvesting en onderwijsruimte beschikbaar is
 • Verminder het marketingbudget voor het actief aantrekken van meer studenten
 • Stop short-stay contracten
 • Geen nieuwe branch campussen, eerst de problemen in Groningen oplossen
 • Student-psychologen: geen wachtlijsten meer, meer aandacht voor interculturele competenties en focus op de preventie van mentale problemen
 • Make van de Well-being Week een jaarlijkse campagne
 • Introduceer lifestyle & dieëtcoaches
 • Onderzoek goal-setting programma's
 • Collegegeldvrij besturen voor non-EER-studenten
 • Korting op collegegeld voor bestuursleden
 • Extracurriculaire ECTS voor bestuursjarem
 • UB: langere openingstijden, dubbele monitors op werkplekken en nieuwe fietsenkelder
 • Meer magnetrons in RUG-gebouwen
 • RUG-catering: lagere prijzen, meer vegetarisch en veganistisch aanbod en korting bij gebruik van je eigen mok
 • Goedkope, goede warme maaltijden in RUG-kantines
 • Introduceer Energy Officers om sustainability meer op de kaart te zetten
 • RUG-gebouwen voorop in de energietransitie
 • De RUG moet minder afval produceren
 • Vergroot de rol van sustainability in het onderwijs
 • Professionaliseer de studentenvertegenwoordiging en faculteitsraad, universiteitsraad en OC's
 • Betrek faculteitsraden bij het aanstellen van een nieuw faculteitsbestuur
 • Betere informatievoorziening voor studenten met een functiebeperking
 • Talencentrum moet cursus gebarentaal aanbieden
 • Geef de internationale studentenorganisaties hun eigen pand
 • Goede banden tussen Campus Fryslân en Groningen