Terug naar kandidatenlijst

#3 Vera Spanjer
Voorzitter Esperia

Waarom ben ik kandidaat?

Hai! Ik ben Vera en ik ben 22 jaar oud. Ik ben derdejaarsstudent Europese Talen en Culturen en voorzitter van de studievereniging Esperia. Afgelopen jaar ben ik als voorzitter veel in contact gekomen met Lijst Calimero. Ik heb Lijst Calimero leren kennen als een kritische partij, ze weten waar ze het over hebben. Lijst Calimero is een partij die luistert naar studenten en daadwerkelijk een oplossing zoekt voor de hindernissen waar zij tegenaan lopen. Ik wil aankomend jaar dit graag voortzetten.

Waarom op mij stemmen?

Ik ben van mening dat studenten alles uit hun studententijd moeten kunnen halen en zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Afgelopen jaar heb ik als voorzitter veel contact gehad met studenten die toch enige belemmering of problemen ervaren tijdens hun studie. Deze problemen mogen een optimale ontwikkeling natuurlijk niet in de weg staan. Daarom wil ik mij aankomend jaar inzetten voor jou als student.

Samen met mijn team van Lijst Calimero streef ik naar een universiteit waar kwaliteit centraal staat en jij je als student optimaal kan ontwikkelen. Ik ga mij dit jaar inzetten voor jou, maar daar heb ik wel jouw hulp bij nodig. Stem daarom Lijst Calimero!

Stem op Vera